مهندس فتحی سه شنبه 5 اسفند 1393 03:01 ب.ظ نظرات ()
به گزارش شمس، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
با انعقاد تقاهم نامه ای بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این پس تفکیک آپارتمان ها توسط مهندسان نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انجام خواهد شد . باتوجه به این تقاهم نامه ازاین پس تهیه نقشه تفکیکیآپارتمان ها برای تمام متقاضیان صدور سند مالکیت امکان پذیر خواهد بود   این نقشه ها توسط مهندسان نقشه بردار صاحب صلاحیت براساس شیوه نامه اجرایی سازمان ثبت و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان آماده خواهند شد. تفکیک آپارتمان ها بارعایت قانون تملک آپارتمان ها وتمامی بخشنامه های صادره وشیوه نامه اجرایی تهیه نقشه صورت می پذیرد. تعرفه حق الزحمه انجام خدمات مهندسی نقشه برداری  برای هرمتر مربع تا پنج طبقه 4000 ریال از 6 تا 12 طبقه 3000 ریال و از 13 طبقه به بالا 2500 ریال است که ازاین مقدار 20 درصد بابت مالیات وحق سازمان نظام مهندسی ساختمان وحق نظارت کسر خواهد شد برای آمادگی مهندسان نقشه بردار واعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره های آموزشی تهیه نقشه تفکیکی برگزار می شود که تاکنون 12 دوره این کلاس ها به پایان رسیده است و درهر دوره حدود 40 نفر آموزش دیده اند و با این حساب حدود 500 نفر تا کنون وارد عرصه کار تفکیک آپارتمان ها شده اند درشهرتهران این پروژه ابتدا بانواحی ثبتی محدودی آغاز شد وبه تدریج باافزایش افراد آموزش دیده دیگر مناطق ثبتی نیز به این حوزه خواهند پیوست. لازم به ذکر است آموزش مهندسان نقشه بردار درجامعه نقشه برداران ایران انجام می گیرد.این جامعه که یک تشکل صنفی است سال هاست  برای احقاق حقوق صنفی مهندسان نقشه بردار تلاش می کند و بسترهای قانونی لازم را پیگیری می نماید.