شرح پروژه و نمونه کارهای انجام شده نقشه برداری با پهپاد

 • پروژه های انجام شده

  ۱:پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای علمده استان مازندران

  کارفرما : بنیاد مسکن

  توضیحات : محدوده ۱۲۰ هکتاری- کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود- تهیه نقشه مقیاس ۱۵۰۰/۱

  ۲: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستایشیخ رجه استان مازندران

  کارفرما : بنیاد مسکن

  توضیحات : محدوده ۲۲۰ هکتاری- کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود- تهیه نقشه مقیاس ۱۵۰۰/۱

  ۳: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد وضعیت موجود شهر دابودشت استان مازندران

  کارفرما: شهرداری دابودشت

  توضیحات:محدوده ۸۰۰ – تهیه نقشه وضعیت موجود- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

  خروجی ارایه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیل DEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

  ۴: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد استان قم

  کارفرما: اراضی ستاد قم

  توضیحات: محدوده ۱۰۰ هکتار – توپوگرافی و عوارض شهری – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیل DEM مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری.

  ۵: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن سدیم کربنات استان سمنان

  کارفرما: شرکت سدیم کربنات سمنان

  توضیحات: محدوده ۱۵۰هکتار- توپوگرافی- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱- نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقاط رنگی سه بعدی جهت تشکیل DEM مدل سه بعدی جهت طراحی

  ۶: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن سرچشمه محلات استان اراک

  کارفرما : معدن سرچشمه محلات

  توضیحات: محدوده ۳۸۰ هکتار – توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه یعدی جهت تشکیل DEM مدل سه بعدی جهت طراحی

  ۷: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد خطوط راه بردسیر به سیرجان استان کرمان

  کارفرما:اداره راه استان کرمان

  توضیحات:محدوده ۵۰ کیلومتر باند ۶۰۰ متر(۳۰۰۰ هکتار)- توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰۰/۱

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیل DEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

  ۸: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد حریم بستر رودخانه روستای عبداله اباد سرخه استان سمنان

  کارفرما: اب منطقه ای استان سمنان

  توضیحات: محدوده ۴ کیلومتر یاند ۱۰۰ متر – توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰۰/۱

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱- مقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیل DEM- مدل سه بعدی جهت طراحی

  ۹: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد حریم بستر رودخانه روستای چاشم استان سمنان

  کارفرما: اب منطقه ای استان سمنان

  توضیحات: محدوده ۶ کیلومتر باند ۱۰۰ متر – توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰۰/۱

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری- ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیل DEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

  ۱۰: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن گچ بلور ساوه

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۲۳۵ هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۱: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن تواندشت D

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۸۰ هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۲: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن الوویم چشمه

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۶۰ هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۳: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن سنگ لاشه افچه قلعه

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۶۰۰ هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۴: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن باریت محلات

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۱۲۰هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۵: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن طلای استانه

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۳۲۰هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۶: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن تراورتن و لاشه مرمر کلوب طاق

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۲۳۰هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۷: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن سنگ لاشه سیبک

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۲۳۰هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۸: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن لالکان

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۲۱۶هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۱۹: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد معدن ورده

  کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان مرکزی

  توضیحات: محدوده ۱۵۹هکتار کوهستانی

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی محدوده جهت تمدید پروانه

  ۲۰: پروژه نقشه برداری توسط پهپاد میدان جمهوری اهواز

  کار فرما:مهندسین مشاور طاها

  توضیحات: محدوده ۴۰ هکتار شهری

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۱۰۰ /۱–نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳ سانتی متر

  ۲- تصاویر مربوطه

  پروانه معادن نقشه برداری شده :

  1. پروانه معدن کلوپ طاق :
   نام ماده معدنی : سنگ مرمر

  پروانه معدن لالکان :
  ۲- نام ماده معدنی : ایلیت ، مونت میریلونیت

  پروانه معدن سیبک :
  ۳- نام ماده معدنی : سنگ لاشه ساختمانی

  پروانه معدن آغچه قلعه :
  ۴- نام ماده معدنی : سنگ لاشه (مالون)

  نمونه فاکتور پروژه پهپادی

  پروانه معدن طلای آستانه :
  ۵- نام ماده معدنی : کانسنگ طلای سولفیدی

  نقشه برداری ماهانه معدن تراورتن سرچشمه :

  توضیحات: محدوده ۱۸۰هکتاری

  خروجی ارایه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متر – نقشه توپوگرافی ، محاسبه تغییرات احجام ، ارایه مدل سه بعدی ، Dem معدن با کیفیت ۳۰cm

  مراحل کار :

  1. تارگت گذاری به صورت شبکه ی(شطرنجی،مثلثی و …) با gps چند فرکانسه RTK
  2. عکس برداری با پرنده (phantom 4pro ، mavick )
  3. پردازش تصاویر عکس برداری شده در نرم افزار agisoft photoscan , pix4d

  مراحل پردازش :

  1. بارگذاری تصاویر جهت توجیه های نسبی ، مطلق ، کامل و تحلیلی
  2. حذف اعوجاجات ایجاد شده در تصاویر هنگام پرواز
  3. الاین کردن و تولید نقاط گره ی در هر عکس برای یکپارچه سازی کل تصاویر
  4. وارد کردن نقاط کنترل Gcp برای یکسان سازی نقاط گره ی با نقاط کنترل
  5. تولید ابر نقطه ی بسیار متراکم (Dence cloud)
  6. خروجی نهایی ابر نقاط
  7. تولید Dem (Digital elevation model) با رزولوشن دلخواه
  8. تولید orthophoto با انواع پیکسل سایز دلخواه کارفرما
  9. تولید Mesh و مدل سه بعدی از منطقه ی عکس برداری شده

  محاسبه تغییرات احجام ماهانه :

  برای محاسبه احجام ماهیانه از نرم افزار civil 3d استفاده میکنیم.

  وارد کردن ابر نقاط در دو مرحله و ایجاد دو سطح از ابر نقاط و استفاده از ابزار analyze

  ماه مهر :

  محاسبه تغییرات احجام ماهانه :
  ماه آبان :

  ابر نقاط :
  به صورت فایل Lasو .txt

  نمونه پروژه نقشه برداری پهپاد معدن

  مدل سه بعدی :

  نمونه کار نقشه برداری با پهپاد

  ارتوفتو orthophoto :

  ماه مهر :

  نقشه برداری هوایی

  ماه آبان :

  نقشه برداری هوایی پهپاد

  دم dem :

  ابر نقاط در civil3d:

  منحنی میزان :

  اما این پروژه ها بخش کوچکی از نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت مهندسی نقشه برداران جوان بود که انشالله به زودی بخش کاملتری از پروژه ها و نیز تجربه های خود را برای مهندسین عزیز به اشتراک خواهیم گذاشت که امید است برای شما مفید واقع شود.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  پیام بگذارید