افزایش سقف قراردادهای پروژه های نقشه برداری در کشور

 • ” سقف قراردادهای پروژه های نقشه برداری در کشور افزایش یافت.”

  در پی برگزاری جلسه ای که به دعوت امور اجرایی معاونت محترم نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و در محل آن دفتر با حضور آقای مهندس مرادی ریاست محترم دفتر در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ برگزار گردید میزان سقف قراردادهای نقشه برداری موضوع جدول ۹ آئین نامه تشخیص صلاحیت اصلاح شد که نسبت به سال گذشته …

  به میزان ۲۰% افزایش می باشد. در این جلسه که تعدادی از اعضای هیئت مدیره نقشه برداران ایران به همراه تعدادی از اعضای کمیته حقوقی و نیز نمایندگان مهندسان مشاور شرکت داشتند پس از بحث و بررسی موضوع و به منظور حمایت از حرفه مهندسی نقشه برداری سقف قراردادهای آنها در پایه های مختلف بطور میانگین به میزان تقریبی ۲۰% افزایش یافت.

  گفتنی است این میزان افزایش رشد قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته داشته و حتی میتوان گفت بی سابقه بوده است. خانم مهندس غریب نواز رئیس هیئت مدیره مهندسان نقشه برداری ایران اعلام کرد همانطوریکه قبلاً نیز گفته ایم وظیفه دفاع از حقوق مهندسان و مشاوران و ارتقاء جایگاه حرفه در کشور می باشد.

  وی همچنین ابراز امیدواری کرد با اصلاح و افزایش سقف قراردادهای نقشه برداری توانسته باشیم کمکی هر چند کم به رشد توان اقتصادی مهندسان مشاور نقشه برداریو مشارکت بیشتر آنها در اجرای پروژه های عمرانی کشورکرده باشیم. ایشان همچنین از کلیه مهندسان مشاوری که در زمینه نقشه برداری فعالیت می کنند خواست تا با ارائه قیمتهای کارشناسی شده و واقعی ضمن محفوظ نگه داشتن شأن و جایگاه صنف به افزایش توان اقتصادی حرفه در جهت احراز صلاحیت پروژه های بزرگ درکشور کمک نمایند.

  پول قرار داد نقشه برداری

   

  AVG ratings 4 از ۵
  Vote count: 2 Vote

  پیام بگذارید