نکاتی در خصوص پایش و کنترل تغییر شکل گودبرداری ها + انجام نظارت و محاسبه عملیات خاکی

کنترل گودبرداری

پایش و کنترل تغییر شکل پروژه های گودبرداری عمیق شهری، با توجه به رشد چشمگیر عملیات ساختمانی سازه های بلند، موضوعی بسیار مهم و مورد توجه است که متاسفانه کیفیت انجام آن مورد غفلت شدید قرار گرفته است.
 
امروزه یکی از دلایل ریزش گود های مختلف در کشور  عدم انجام یک پایش صحیح و دقیق است
در اغلب موارد به جای احداث یک شبکه مطلق، از روش های عادی نقشه برداری و ترفیع ساده با استفاده از نقاطی که تحت تغییرشکل هستند، استفاده می شود و کل نتایج جابه جایی ها زیر سوال هستند
 
علاوه بر این، از انجا که نتایج با کیفیت و صحیح نیستند اغلب ناظرها و طراحان بی اعتماد شده اند
با توجه به حساسیت بالای موضوع پیشنهاد می شود از یک شبکه کنترل مطلق استفاده شده و با اندازه گیری و سرشکنی مشاهدات، نتایج قابل اعتماد و با کیفیت مشخص ارایه شود
 به طور کلی احداث، اندازه گیری و سرشکنی یک شبکه کنترل در مقایسه با روش های معمول نقشه برداری چند مزیت اصلی دارد:
اولا دقت تعیین موقعیت نقاط معلوم شده و می توان میزانی از جابه جایی که قابل آشکارسازی است را تعیین نمود
دوما صحت و درستی نتایج قابل ارزیابی هستند و اگر اشتباهی در طول اندازه گیری رخ داده باشد به سادگی قابل تشخیص است
سوما اگر نقاط ثابت شبکه تغییر کنند به سادگی قابل تشخیص می باشد، این مساله باعث حساسیت بیشتر در تعریف دیتوم مطلق در طراحی شبکه خواهد شد و از وقوع اشتباهات جدی و خطرناک در مساله پایش جلوگیری می کند
چهارما کیفیت تعیین موقعیت به مقدار زیادی بهبود می یابد چرا که مشاهدات به صورت تکراری و با درجه آزادی بالا اندازه گیری می شوند و بعد از سرشکنی محتمل ترین نتایج ممکنه خواهند بود
پنجما با توجه به وجود شبکه کنترل با استحکام و اتصالات بالا، در صورتی که یک یا چند نقطه از شبکه از بین بروند، امکان ترمیم شبکه با کیفیت بالا مقدور است
ششما برخلاف روش های عادی که مستقیما مختصات نقاط قرایت می شوند، در شبکه ها کنترل مشاهدات خام طول و زاویه اندازه گیری می شوند، مقایسه نسبی مشاهدات خام خود می تواند به عنوان دیتایی ارزشمند در ارزیابی صحت نتایج برآورد شده باشد
به طور کلی برای پروژه های گودبرداری نیازی به احداث و اندازهگیری یک شبکه با تمام استاندردهای بیان شده در دستورالعمل میکروژیودزی نیست، چرا که محدودیت های اساسی برای هزینه و زمان پایش وجود دارد
اما به راحتی می توان با احداث و پردازش یک شبکه کنترل ساده کیفیت نتایج را به میزان بسیار بسیار زیادی بهبود داد.
چنانچه برای کنترل خاکریزی و یا خاکبرداری پروژه خود نیاز به نقشه بردار دارید و یا نیاز به محاسبه حجم عملیات خاکی خود توسط نقشه بردار مسلط و مجرب را دارید میتوانید با شماره ۰۹۱۲۰۹۱۸۸۱۸ تماس بگیرید.
نقشه برداری خاکریزی و خاکبرداری

پیام بگذارید