چکیده یک مقاله جی آی اس نقشه برداری

//چکیده یک مقاله جی آی اس نقشه برداری

چکیده یک مقاله جی آی اس نقشه برداری

Rate this post

از دیدگاه جغرافیایی مكان جزء لاینفك مطالعات جغرافیایی است. تئوری مكانی در علوم جغرافیایی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. بنابراین ارائه خدمات بهینه وبه موقع به منظور رشد و توسعه مناطق روستایی ازاهمیت زیادی برخوردار است. تاكنون مدلهای مختلفی جهت تعیین مراكزمناسب به منظور ارائه خدمات به روستاها ارائه گردیده است، كه اكثرا با افق جدیدی در امر دستیابی به داده های GIS صورت گرفته است. با ظهور فن آوری سنجش از دور و GIS روشهای غیر مكانی فراهم شد. بنابراین می توان با بهره گیری از این نوع فن آوری علاوه بر افزایش سرعت، دقت كار را نیز افزایش داد.
و تصاویر ماهواره ای امكان دستیابی به داده های مكانی مورد نیاز جهت مكان یابی مراكز خدمات GIS استفاده از فناوری روستایی فراهم وباعث افزایش دقت در مكان یابی آنها خواهد شد. با بكارگیری تصاویر ماهواره ای و لایه های رقومی نسبت به تحلیل مكانی اقدام و مراكز بهینه خدمات روستایی در قالب نقشه های ،GIS منطقه مورد مطالعه در محیط موضوعی و استاندارد ارائه گردید. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش عقدا از توابع شهرستان اردكان می باشد. به و با توجه GIS نظر می رسد توزیع مراكز خدمات روستایی در این بخش بصورت بهینه مكان یابی نشده و با روشهای غیر مكانیابی بهینه، با دقت و صرف زمان ، GIS به امكانات موجود صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از قابلیتهای
و هزینه كم صورت گرفت. نتایج نشان می دهد با استفاده از این روش می توان در صورت تغییر پارامترهای محیطی دست GIS نسبت به تعیین مكانهای جدید در زمان كوتاه اقدام نمود. امید است این تجربه در مقایسه با روشهای غیر آورد بهتری را برای توزیع مراكز خدمات روستایی در ناحیه مورد مطالعه به همراه داشته باشد

|۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۰۶:۲۷:۱۶ +۰۰:۰۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۷|نقشه برداری|0 نظر

درباره نویسنده:

پیام بگذارید

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE