ادغام اداره آمار و سازمان نقشه برداری

ادغام سازمان نقشه برداری استان ها با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

|2019-10-12T08:01:40+03:30اکتبر 12th, 2019|ردههای صفحه: درباره نقشه برداری|برچسب ها: , , , |

ادغام نقشه برداری و برنامه بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در تمام مراکز استان ها تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت میکند و در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مدتی این سازمان در درون استانداری ها ادغام شد و از قدرت آن کاسته شد به تدریج از سال 92 این سازمان