ادغام برنامه بودجه و سازمان نقشه برداری

ادغام سازمان نقشه برداری استان ها با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

|2022-09-15T16:57:39+04:30اکتبر 12th, 2019|ردههای صفحه: نقشه برداری, نقشه برداری در تهران|برچسب ها: , , , |

ادغام نقشه برداری و برنامه بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در تمام مراکز استان ها تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت میکند و در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مدتی این سازمان در درون استانداری ها ادغام شد و از قدرت آن کاسته شد به تدریج از سال 92 این سازمان