انجام توپوگرافی

خدمات تهیه نقشه توپوگرافی (رقومی) در سراسر کشور

By |2023-10-08T15:38:30+03:30ژوئن 20th, 2019|Categories: درباره نقشه برداری UTM, نقشه برداری در تهران|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

خدمات تهیه نقشه توپوگرافی قبل از ذکر مجموعه خدماتی که در زمینه توپوگرافی در تهران و دیگر شهرها در حال ارائه هستیم لازم میدانم توضیحاتی در این زمینه و علم توپوگرافی که در زیرمجموعه نقشه برداری قرار میگیرد توضیحاتی را خدمتتان ارائه کنم: هر نقطه از یک عارضه در روی زمین در سیستم مختصات کارتزین

توپوگرافی (قسمت ۲)

By |2019-07-23T08:11:19+04:30مارس 3rd, 2019|Categories: نقشه برداری|Tags: , , , , , , |

پستی و بلندی در توپوگرافی پستی و بلندی (رلیف) نشانگر اختلاف ارتفاع بین دو نقطه است. رلیف حداکثر ، حاکی از اختلاف ارتفاع بین بلندترین و کوتاهترین نقاط مورد نظر است. رلیف ، فاصله عمودی بین خطوط تراز متوالی به کار رفته در نقشه است را تعیین می‌کند. وقتی برجستگی کم باشد از فواصل عمودی

توپوگرافی (قسمت۱)

By |2023-02-19T13:58:23+03:30مارس 3rd, 2019|Categories: نقشه برداری|Tags: , , , , , , , , , |

خدمات تهیه نقشه های توپوگرافی قبل از اینکه به مطالعه این مطلب که در خصوص توپوگرافی توضیح داده شده است بپردازید خاطرنشان میسازیم که چنانچه نیازی به دانستن اطلاعات دقیق از مبحث توپوگرافی ندارید و تنها میخواهید که پروژه خود را جهت انجام به ما بسپارید تا نقشه توپوگرافی آن را تهیه کنیم لازم نیست

عملیات صحرایی (قسمت۱)

By |2019-07-23T08:17:41+04:30مارس 3rd, 2019|Categories: نقشه برداری|Tags: , , , , , , |

تهیه نقشه نهایی و عملیات صحرائی نتایج حاصل از یك پروژه نقشه برداری صحرایی بطور معمول به صورت یك شرح كامل از ترسیم مجدد نقشه صحرایی و یك گزارش توضیحی كتبی ارائه میشود . نقشه های اولیه صحرایی را نیز باید به عنوان مرجع نگهداری كرد . نقشه نهایی با نقشه صحرایی اختلاف دارد زیرا نقشه نهایی برای باردوم