ترسیم نقاط برداشت شده

ترسیم حدود اربعه و فایل های نقشه برداری

By |2021-04-22T13:07:10+04:30آوریل 22nd, 2021|Categories: پروژه های نقشه برداری|Tags: , , , , , , |

ترسیم نقشه با نقاط درخواستی ترسیم پلان موقعیت، وضع موجود، نرسیم ازبیلت و تفکیک اراضی کاری است که اکثر مهندسین نقشه برداری با آن آشنا هستند اما در این میان ممکن است برخی مهندسین زمان لازم برای انجام آن را نداشته باشند. برونسپاری در این گونه مواقع کار برد برد و پرسودی است که میتوانند