خدمات تفکیک زمین در تهران

تفکیک آپارتمان ها، توسط مهندسان نقشه بردار عضو سازمان

By |2022-08-19T13:56:20+04:30مارس 4th, 2019|Categories: پروژه های نقشه برداری, نقشه برداری|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

به گزارش شمس ، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انعقاد تقاهم نامه ای بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این پس تفکیک آپارتمان ها توسط مهندسان نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انجام خواهد شد . باتوجه به این تقاهم نامه ازاین پس تهیه نقشه تفکیکیآپارتمان