خدمات توپوگرافی در تهران

خدمات تهیه نقشه توپوگرافی (رقومی) در سراسر کشور

By |2023-10-08T15:38:30+03:30ژوئن 20th, 2019|Categories: درباره نقشه برداری UTM, نقشه برداری در تهران|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

خدمات تهیه نقشه توپوگرافی قبل از ذکر مجموعه خدماتی که در زمینه توپوگرافی در تهران و دیگر شهرها در حال ارائه هستیم لازم میدانم توضیحاتی در این زمینه و علم توپوگرافی که در زیرمجموعه نقشه برداری قرار میگیرد توضیحاتی را خدمتتان ارائه کنم: هر نقطه از یک عارضه در روی زمین در سیستم مختصات کارتزین