فتوگرامتری

پهبادها در نقشه برداری

|۱۳۹۸-۵-۱ ۰۷:۴۳:۱۶ +۰۰:۰۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷|ردههای صفحه: پروژه های نقشه برداری, نقشه برداری|برچسب ها: , , , , , |

با ارزان تر شدن پهبادها و فراگیری چگونگی آموزش و بهره برداری از این دستگاه ها در ایران افزایش چشمگیری را در این زمینه شاهد هستیم و همه روزه پهباد های زیادی در ایران برای عکس برداریو یلمبرداری هوایی برمیخیزند و نقشه های با کیفیت خیلی خوبی رد حال تولید است. با فراگیر شدن استفاده

فتوگرامتری برد کوتاه

|۱۳۹۸-۴-۳ ۰۴:۳۷:۳۹ +۰۰:۰۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۷|ردههای صفحه: درباره نقشه برداری|برچسب ها: , , , , , , , , |

به نظر من به طور کلی در خصوص آنالیز تغییر شکل با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه خیلی حرفه ای برخورد نشده است عموما از اعداد و ارقامی به عنوان دقت اشکارسازی صحبت می شود که تردیدهای بسیار جدی در این خصوص ایجاد می کند.   در صورتی که دقت، تحت تاثیر ابعاد سازه، هندسه