محاسبه حجم در معدن

دپوگرافی معدن و محاسبه احجام دپو شده در معادن

|2023-07-30T18:58:26+04:30جولای 30th, 2023|ردههای صفحه: پروژه های نقشه برداری, نقشه برداری|برچسب ها: , , , , , |

نقشه برداری هر روزه کاربردهای فراوانی پیدا میکند و یکی دیگر از این کاربردها محاسبه احجام در معادن یا همان دپوگرافی معادن هستند. محاسبه احجام استخراج شده و یا محاسبه احجام دپو شده در معادن توسط نقشه برداران تعیین میگردد. محاسبه احجام معدن اگر مساحت کوچک باشد و حجم دپو شده کوچکی رو بخواهیم که