مهندسی نقشه

آغاز ارجاع کار خدمات مهندسی نقشه برداری در نظام مهندسی معدن استان تهران

By |2024-04-28T16:38:09+04:30مارس 4th, 2019|Categories: پروژه های نقشه برداری, نقشه برداری|Tags: , , , , , , , , , , |

نقشه برداری معدن با پی گیری جامعه مهندسان نقشه‌ بردار ایران و گروه تخصصی مهندسی نقشه‌برداری نظام‌ مهندسی معدن، ارجاع خدمات مهندسی نقشه‌برداری معادن استان تهران به مهندسان نقشه‌بردار دارای پروانه اشتغال به کار نظام‌ مهندسی آغاز شد. این طرح ابتدا با واگذاری خدمات مهندسی نقشه‌برداری معادن شن و ماسه به‌منظور کنترل حدود استخراج مندرج در پروانه