نظام مهندسی معدن

نظام مهندسی معدن استان تهران فعالیتش متوقف شده

|۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۰۶:۰۶:۳۶ +۰۰:۰۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۷|نقشه برداری|

رضا آقا طاهر گفت: شکایت بنده در 9 تیرماه به دیوان عدالت اداری انجام و حکم آن 15 تیرماه صادر شد، اما روند ابلاغ آن بسیار طول کشید و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را ابلاغ و اجرا نمی کرد تا اینکه با پیگیری مجدد، این اتفاق افتاد و حکم توقیف موقت فعالیت به