نقشه برداری با توتال

عملیات نقشه برداری صحرایی (قسمت۲)

By |2019-07-23T08:16:19+04:30مارس 3rd, 2019|Categories: نقشه برداری|Tags: , , , , , , |

نقشه محل( فتواندکس) موقعیت عمومی ناحیه مورد نقشه برداری و حد و مرز آن با نواحی دیگر را در یك نقشه كوچك مقیاس از نقطه یا كشوری كه محل مورد مطالعه در آن قرار دارد توسط نقشه محل نشان می دهند. این نقشه ممكن است درگوشه ای از نقشه اصلی زمین شناسی قرار گیرد یا این كه