نقشه برداری در شهر تهران

در رابطه با نظام مهندسی نقشه برداری

By |2022-08-19T13:51:37+04:30فوریه 28th, 2019|Categories: درباره نقشه برداری UTM|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

نقشه بردار عضو نظام مهندسی در استان تهران تهران شهر بزرگی هست و همانطور که میدانید یکی از بزرگترین شهر های دنیاست که از نظر جمعیت با نیویورک برابری میکند و از پتانسیل بالایی برای هر کاری برخوردار است. به همین دلیل باید بر روی نظام مهندسی ساختمان این شهر نیز توجه ویژه ای داشت