نقشه برداری صحرایی

عملیات نقشه برداری صحرایی (قسمت۲)

|2019-07-23T08:16:19+04:30مارس 3rd, 2019|ردههای صفحه: نقشه برداری|برچسب ها: , , , , , , |

نقشه محل( فتواندکس) موقعیت عمومی ناحیه مورد نقشه برداری و حد و مرز آن با نواحی دیگر را در یك نقشه كوچك مقیاس از نقطه یا كشوری كه محل مورد مطالعه در آن قرار دارد توسط نقشه محل نشان می دهند. این نقشه ممكن است درگوشه ای از نقشه اصلی زمین شناسی قرار گیرد یا این كه