نقشه برداری همدان

نقشه برداری همدان

|۱۳۹۸-۳-۱۱ ۰۴:۳۴:۲۷ +۰۰:۰۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۷|ردههای صفحه: پروژه های نقشه برداری, نقشه برداری|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , |

همدان شهر بزرگی است که قدمت طولانی هم دارد هرچند در سالهای اخیر و دهه های گذشته نسبت به برخی شهرها رشد و وسعت از نظر جمعیتی و متراژی بالایی نداشته اما میتوان اذعان داشت که اگر سرمایه گذاری اقتصادی خوبی هم در همدان صورت میگرفت ممکن بود از نظر جمعیتی و وسعت حتی بسیار

انتخابات هیئت مدیره مهندسان نقشه بردارشعبه استان همدان (نقشه برداری همدان)

|۱۳۹۸-۵-۳ ۰۶:۱۰:۱۹ +۰۰:۰۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۷|ردههای صفحه: نقشه برداری|برچسب ها: , , , , , , , , |

نقشه برداران همدان مهندسان نقشه بردار استان همدان در روز جمعه مورخ 92/11/18 با حضور اعضا، طی جلسه مجمع عمومی علنی و رسمی گردید. جلسه ابتدا با سخنرانی آقای مهندس احمد رفیعی میرزا آغاز گردید و ایشان در خصوص اهمیت "مهندسان نقشه بردار ایران" و نقش موثر و بسزایی که این جامعه از گذشته تا