نقشه برداری و دادگستری

کارشناسان دادگستری نقشه برداری (کارشناس رسمی)

By |2023-09-30T01:47:48+03:30سپتامبر 26th, 2023|Categories: نقشه برداری|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری کارشناس رسمی نقشه برداری بیشتر برای مهر و امضای نقشه یو تی ام کاربرد دارد که برای گرفتن سند تک برگ و یا جانمایی ملک شما کاربرد دارد که میتوانید با استفاده از این مهر اقدام به دریافت سند تک برگ نمیایید. آزمون کارشناس رسمی را هم کانون کارشناسان دادگستری