نقشه یو تی ام کد یکتا

نقشه برداری یو تی ام برای دریافت شناسه یکتای ملک شما

|2021-06-29T19:28:42+04:30آوریل 18th, 2021|ردههای صفحه: درباره نقشه برداری|برچسب ها: , , , , , |

فرق سندهای دفترچه ای و تک برگی سندهای دفترچه ای و چند برگی و منگوله دار سالهاست که دارد تبدیل به سندهای تک برگی میشود. این یک مزیت خوب هست یک پیشرفت رو به جلوست در زمینه اسناد و املاک. سندهای دفترچه ای قابل جعل هستند سندهای تک برگی قابل جعل نمیباشند و سندهای تک