پروژه گود برداری

نکاتی در خصوص پایش و کنترل تغییر شکل گودبرداری ها + انجام نظارت و محاسبه عملیات خاکی

|۱۳۹۸-۵-۳ ۰۵:۴۸:۰۶ +۰۰:۰۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۷|نقشه برداری|

کنترل گودبرداری پایش و کنترل تغییر شکل پروژه های گودبرداری عمیق شهری، با توجه به رشد چشمگیر عملیات ساختمانی سازه های بلند، موضوعی بسیار مهم و مورد توجه است که متاسفانه کیفیت انجام آن مورد غفلت شدید قرار گرفته است.   امروزه یکی از دلایل ریزش گود های مختلف در کشور  عدم انجام یک پایش