پهباد نقشه برداری

پهبادها در نقشه برداری

|۱۳۹۸-۵-۱ ۰۷:۴۳:۱۶ +۰۰:۰۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷|پروژه های نقشه برداری, نقشه برداری|

با ارزان تر شدن پهبادها و فراگیری چگونگی آموزش و بهره برداری از این دستگاه ها در ایران افزایش چشمگیری را در این زمینه شاهد هستیم و همه روزه پهباد های زیادی در ایران برای عکس برداریو یلمبرداری هوایی برمیخیزند و نقشه های با کیفیت خیلی خوبی رد حال تولید است. با فراگیر شدن استفاده