پیاده کردن صفحه ستون در تهران

نقشه بردار پیاده کردن صفحه و ستون در تهران

|2019-11-04T09:05:11-01:00نوامبر 4th, 2019|ردههای صفحه: درباره نقشه برداری|برچسب ها: , , , , , |

پیاده سازی در نقشه بردرای اگر میخواهید بیس پلیت ها و آکس ستون ها را جانمایی کنید قطعا نیاز به یک دوربین توتال دارید. خیلی از مهندسین عمران خود تا حدودی قادر به انجام این کار هستند اما قطعا این کار تخصص رشته نقشه برداری است. قطعا همه میتوانند با اره و میخ و چکش