کارتوگراف

کارتوگرافی در ایران

|۱۳۹۸-۴-۱۵ ۰۹:۴۱:۰۷ +۰۰:۰۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷|نقشه برداری|

شادروان استاد عباس سحاب، بنیانگزار موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی نقشه برداری سحاب، در سوم دی ماه 1300 خورشیدی در «فَم» تفرش به دنیا آمد. پدرش استاد ابوالقاسم سحاب از دانشوران زمانه‌ی خود با آثار بسیار در زمینه‌های تاریخی‏، جغرافیایی، دینی، فرهنگی و هنری بود. تألیفات وی به حدود 70 جلد می‌رسد. استاد عباس سحاب در خانواده‌ای

کارتوگرافی (قسمت۱)

|۱۳۹۷-۱۲-۱۲ ۰۴:۰۱:۴۶ +۰۰:۰۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷|نقشه برداری|

مبانی و اصول كارتوگرافی  کارتوگرافی به صورت سنتی بعنوان علم و هنر ترسیم نقشه تعریف شده است. نقشه ها بصورت سنتی بوسیله مداد و کاغذ ترسیم می‌شدند ولی گسترش و مزایای کامپیوترها، کارتوگرافیرا متحول کرده است. بیشتر نقشه های کیفی _ تجاری هم اکنون توسط نرم‌افزارهای نقشهکشی از انواعCAD,GIS  و دیگر نرم افزارهای خاص کارتوگرافی می