کارشناسان دادگستری نقشه برداری

 

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

اقسام کارشناسان دادگستری

به طور کلی کارشناسان به دو دسته تقیسیم می­شود

کارشناسان رسمی: به افرادی می­گفتند که افزون بر دارا بودن تخصص لازم در رشته مربوطه پروانه کارشناسی را نیز دارا باشند.


کارشناسان غیر رسمی: به افرادی می­گفتند که با داشتن تخصص و آگاهی لازم در رشتهای ویژه پروانه کارشناسی رسمی نداشته باشد. به موجب ماده ۲۹ قانون مربوط به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه ها و دادسرا ها و مقامات صلاحیتدار می­توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن است یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند..

 

تشکیلات کارشناسی رسمی دادگستری


تشکیلات کارشناسی رسمی عبارتند از:

۱) شورای عالی کارشناسان رسمی؛ شورای عالی کارشاسان از هیجده نفر عضو، به انتخاب کارشناسان کل کشور، به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران، برای مدت چهار سال تشکیل می­شود و انتخاب دوباره آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.


۲) کمیسیون صلاحیت واولویتهای اخلاقی؛ این کمیسیون از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل تشکیل می­شود. دو عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضا از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رئیس قوه قضاییه منصوب می­شوند.مدت عضویت هر عضودر کمیسیون چهار سال می­باشد.


۳) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها؛ این کانون در در مراکز استانهایی تشکیل می­شود که حداقل سی نفر 
کارشناس رسمی مقیم داشته باشد و به عنوان کانون استان شناخته می­شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می­باشند؛ تا زمانی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نشده کارشاسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.

 

همانطور که میدانید کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری هر کدام در استان خود و محل خدمت خودشان قادر به فعالیت خواهند بود اما اگر چنانچه نیاز به کارهای نقشه برداری و تعیین مساحت و نیز تهیه نقشه جهانی یو تی ام داشتید میتوانید با ما تماس بگیرید.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

پیام بگذارید